X


กำลังโหลด กรุณารอสักครู่

 
 
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. สมาคมนักธุรกิจไทย-จีน ร่วมกับ บริษัททีพีไอ.อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้งจำกัด ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของ - อาหาร - ของใช้และเลี้ยงอาหารเด็กๆ ณ.มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม (บ้านเสือใหญ่)
 
 
 
ดูรูปเพิ่มเติ่ม


แชร์ทีพีไอ.อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้งจำกัด
119/3 ม.1 ตำบลบางน้ำจืด
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

TPI.IMPORT-EXPORT & SHIPPING CO., LTD. © 2019